Referanser

Rørlegger prosjekter de siste 5 åra:

Sauherad Kommune; nytt omsorgssenter: sanitæranlegg: ca 0,6mill.
Bø vidergående skole: Nytt varmeanlegg, sanitæranlegg og noe sprinkler: ca. 2,6mill.
Lunde 10-årige skole: Nytt varmeanlegg, sanitæranlegg.: ca 1 mill.

Bø sagbruk: Nytt sprinkleranlegg, varmeanlegg og fjærnvarme: ca 1 mill.
Kollektiv terminalen Notodden : Snøsmelte anlegg, fjernvarmeledning og nytt overvannsystem: ca 2mill.
Notodden Kommune: Varmeanlegg og sanitæranlegg: ca 2mill.

TVE as Ulefoss Legesenter: Sanitæranlegg ca 0,7mill.
TVE as Rauland Høyfjellshotell: 24 nye leiligheter sanitæranlegg ca 0,8 mill.
TVE as 24boliger og leiligheter Drangedal: Sanitæranlegg totalt ca 1,4 mill.

TVE as 20 leiligheter Lunde Terrasse ca 0,8 mill.
Nome Kommune Fagerli Barnehage: Sanitæranlegg ca 0,4 mill.
TVE as Nye Prix butikk Gvarv m/ 12leiligheter Sanitæranlegg ca 1mill.
Bø Kommune: Folketad Barnehage Varmeanlegg og Sanitæranlegg ca 2mill.

Anleggs prosjekter de siste 5 åra:

Nome Kommune Fagerli Barnehage: Grunnarbeider ca 1,4 mill.
Sauherad Kommune Gunnheim VA ca 2,9 mill.
TVE as Nye Prix butikk Gvarv m/ 12leiligheter grunnarbeider ca 1mill.
Sannes Hyttefelet vei, vann og kloakk samt bygging av vann og avløpsrenseanlegg ca 5 mill.
Bø kommune: Folkestad Barnehage grunnarbeider inkl grøntarealer og parkering ca 2,5mill.
Notodden Kommune Sanering av vei, vann, kloakk og overvann ca 7 mill.

Rørleggermestern AS    |     3810 Gvarv     |     Tlf: 35 95 51 11 – Fax: 35 95 84 15     |     Org.nr: 996 995 550     |     E-post: post@rorleggermestern.no