Tips og råd

Hver dag registreres det ca 200 vannskader i norske boliger, og i gjennomsnitt vil alle boliger oppleve en vannskade hvert 20 år. Hvert år koster disse vannskadene samfunnet flere milliarder kroner. Her vil dere finne noen enkle råd, slik at du kan sikre deg best mulig mot vannskader.

Omtenksomhet skader ikke! 
Forventet levetiden for vann og avløpsledninger er vanligvis vesentlig kortere enn levetiden til resten av boligen. Da vann og avløpsledninger ofte ligger skjult i bygningen, venter man med vedlikehold og utskiftning til det skjer en skade.

Forsikringsselskapene dekker kun plutselig og uforutsett skade. Skader pga. feil konstruksjon og dårlig vedlikehold dekkes ikke av forsikringen. De fleste og største vannskadene oppstår når beboerne ikke er til stede i bygningen. Ved å stenge boligens hovedstoppekran før du drar, er du garantert å komme tilbake til et tørt hjem etter ferien.

Frost skader
Kalde vintre kan medføre frostskader på vannledninger og varmeanlegg. Det kan bli dyrt å spare! Hold alle rom varme nok, enten du er hjemme eller borte. Minimum 10 oC i boligareal, over 3 oC i kjeller. Husk å stenge ventilasjonsluker der hvor vannledninger er utsatt for trekk. Husk også på at radiatorer ikke er helt avslått der vinduer står åpne. (For eksempel soverom)

Dersom uhellet er ute, steng hovedkranen. Heving av romtemperaturen er ofte den enkleste metoden for å tine frosne rør. Etter opptining åpnes hovedkranen forsiktig mens rørene kontrolleres for eventuelle lekkasjer. Hårføner og vifteovn kan brukes ved å rette luftstrømmen mot rørene. Konsentrert oppvarming må skje under tilsyn. Husk brannfaren i rotete og støvete rom, og at bruk av åpen flamme som f.eks propanbrenner ikke er tillatt.

NB! Husk å stenge hagekran ”før kulda setter inn”.

Vannskader på kjøkken.
Oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og beredere på kjøkken er en stor lekkasjeårsak. Derfor bør alltid vanntilførselen til oppvask- og vaskemaskiner stenges etter bruk. Avstegningskran bør være lett tilgjenglig for eksempel på kjøkkenarmaturer slik at den åpnes og stenges ved bruk. De fleste oppvaskmaskiner har innbygget slangebruddventil, vaskemaskiner derimot har sjeldent dette. Det bør derfor monteres slangebruddventil i de tilfeller der dette ikke følger med maskinen.

En annen løsning er elektronsk lekkasjevarslere med fuktsensorer som overvåker kontinuerlig. Denne stenger av vanntilførselen ved hjelp av en magnetventil som for eksempel monteres inne i kjøkkenbenken eller ved hovedkranen. Ved unormal fuktighet gis det beskjed til en styringssentral som igjen stenger magnetventilen.

Vannskader i våtrom
Badet blir et stadig viktigere rom for folk flest og bruksendringer gir flere vannskader. Det er ikke å ta for hardt i ved å anslå at bruken av boligens baderom er tidoblet siden 1960 tallet. Bade aktiviteten har økt og innendørs kles tørking belaster våtrommene ytterligere. Konsekvensen er at fliser, fuger og støpte gulv over gulvmembranen er mer eller mindre kontinuerlig fuktige. Dette medfører at vann- og fuktbelastningen på våtrommene blir svært stor, og det blir heller ikke tid til nødvendige opptørkingsperioder.
Mange har også fjernet dusjkabinett og badekar, og dusjer direkte på gulv og vegger. Det er derfor ekstra viktig at gulv og vegger er tette. Benytt derfor fagfolk ved rehabilitering!

Det er også viktig at alle sluk og avløp gir vannet mulighet til å renne ut. Sørg derfor at sluk og vannlåser rengjøres minst 2 ganger i året. Klær, håndklær og lignende må ikke ligge slik at de kan tette avløp eller sluk, dette gjelder spesielt vaskerommet. Tamponger og bind må ikke kastes i toalettet. Det er ikke bare selve toalettet som kan tette seg, men også avløpsrøret videre, dette kan medføre kostbare reparasjoner.

c373e9392d030c53df1500155d043c01_smallarticle-e1380283184108                        Emblem_RGB-300x300                        godkjent-for-ansvarsrett                        MEF-logo_bla°                        mesterlogo-uten-firkant-gjennomsiktig-kopi

Rørleggermestern AS    |     3810 Gvarv     |     Tlf: 35 95 51 11 – Fax: 35 95 84 15     |     Org.nr: 996 995 550     |     E-post: post@rorleggermestern.no